Menu Luk

Twin Heat Biobrændselsanlæg

Pillefyr / stoker til træpiller, korn og flis

TwinHeat A/S er en 100 % dansk producerende virksomhed med produktion i Danmark, som startede i 1980 i Viborg med at udvikle biobrændselsanlæg, som et alternativ til fyringsolie.

Op gennem årene har TwinHeat udviklet et bredt program af Biobrændselsanlæg samt fuldautomatiske silosystemer. Anlæggene spændte fra kompakte anlæg på 10kW, til mindre industrianlæg på op til 250kW.

TwinHeat Stokerfyr kendt for at kunne anvende de fleste typer biobrændsler, og alle TwinHeats anlæg er afprøvet og godkendt i henhold til DS/EN 303-5 på brændselstyperne træpiller, korn og flis som er CO2-neutrale.

Den mest CO2-neutrale varmekilde

TwinHeat fik i 2010 lavet en sammenligning af forskellige varmesystemer – vedr. økonomi, CO2-udledning samt konsekvens af kombination med solvarme. Herunder vises konklusionen fra undersøgelsen. Den fuldstændige undersøgelse kan ses her.

Beregninger viser at et moderne, automatisk biobrændselsfyr med høj nyttevirkning og uden supplerende solvarme har de laveste CO2 –udledninger af alle de sammenlignede systemer til varmeforsyning, uanset om der anvendes skovflis, træpiller eller korn. Alle de nævnte systemers CO2-udledninger er lavere end varmesystemet med den næstlaveste CO2-udledning, hvilken er en jordvarmepumpe i kombination med solvarme.

Hvor stort skal fyret være?

TwinHeat.dk kan du selv beregne den nødvendige kedelstørrelse (kedelydelse) enten i forhold til dit årlige olieforbrug, forbrug af gas eller ud fra boligens areal og alder.

Kontakt os for en professionel vurdering af dit varmebehov og få et uforpligtende tilbud på et biobrændselsanlæg.